Dagsorden og Referater fra offentlige menighedsrådsmøder

      Her kan du finde dagsorden og referater fra de åbne menighedsrådsmøder. 

      Dagsordenen er tilgængelig cirka en uge før menighedsrådsmødet, og dagen efter mødet erstattes den er den underskrevne protokol. 

      Du kan finde datoerne for menighedsrådsmøderne her