Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man deltage i konfirmationsforberedelse fra skoleårets start og frem til konfirmationen. Tilmelding/indskrivning foregår i Vinkel kirkecenter, efter en Gudstjeneste. Det bliver annonceret i kirkebladet, hvornår Gudstjeneste og indskrivning finder sted. Jeg skriver ud til de kommende konfirmander og inviterer dem, men vær selv vågne; børn, der går på andre skoler end Møllehøj, eller som ikke bor i sognet, står ikke på mine lister.

Konfirmationsdatoer annonceres i kirkebladets forårsudgave to år frem i tiden.