Dødsfald og Begravelse

Tidspunkt og sted for begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræsten.

Vi skal mødes til en samtale, hvor vi vælger salmer til højtideligheden, og hvor jeg kan danne mig et indtryk af afdøde og familien.

Graveren kontaktes med henblik på valg af gravsted.

En bedemand kontaktes omkring valg af kiste m.m