Minikonfirmander

Børn på 3. klassetrin tilbydes i de tre efterårsmåneder at deltage i mini-konfirmandundervisning. Det foregår i Vinkel kirkecenter torsdag eftermiddag – fra skoletids ophør og et par timer frem. Vi sørger for transport fra og til skolen.

Formålet med mini-konfirmandforløbet er, at børnene skal lære præst, kirke og kristendom bedre at kende. Vi udforsker kirken, hører Bibelhistorier, synger og leger. Børnene får brev om tilbuddet.